Category Archives: Udgivet

Oversættelser

“Kunsten og Livet – hvordan fa’n hænger de sammen?” af instruktør Stina Anckeri: Skoletjenestens webbaserede undervisningsmateriale til operaerne N! Kvindens liv og kærlighed og Absence/Face to Face, medredaktør og tovholder Jan Lundquist, 2005. Den er oversat fra svensk. 
 
“Kultur, form, liv. Den tidlige Lukács og den tidlige Bachtin” af Galin Tihanov, oversat sammen med Nina Møller Andersen, i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, red. Nina Møller Andersen & Jan Lundquist, Politisk Revy, København 2003. Oversat fra engelsk.
 
“Den andens død og jegets udødelighed” af Rainer Grübel, i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, red. Nina Møller Andersen & Jan Lundquist, Politisk Revy, København 2003. Oversat fra engelsk.

Oversættelser af tegneserier, tegnefilm, playstationspil og knaldromaner sammen med Lisbeth Rindholt i vores fælles oversætterbureau OSV 1999-2004. Oversat fra engelsk, svensk, norsk og tysk.
    
“Den dialogiske stemme og den dialogiske krop” af Charles Lock, i Bachtin, Kultur & Klasse, nr. 86, red N.M. Andersen, A. Gemzøe, J. Bruhn & Jan Lundquist, Medusa, Holte 1998. Oversat fra engelsk.

Advertisement
med emneordet

Artikler, interviews mm.

At kende sin skrøbelighed er en styrke, interview med Bjørg Malling Mortensen på ungkræft.dk, 2014.

Kræft, komik og kærlighed, interview med komikeren Geo på mændmodkræft.dk, 2013.

Bøtter: Glem din IQ. Tænk over din … NQ, boganmeldelse på K-forum, 2010.

Nyhedsbrevet overlever med nød og næppe, artikel publiceret på K-forum, 2010.

Grafer prellede af på medarbejderne, interview med mig om medarbejderkommunikation i magasinet Lederne.

En almindelig dag hos en almindelig mellemleder, artikel publiceret på K-forum, 24.06.2009, og lidt senere på lederweb.dk.

Groundbreaking Groundswell, anmeldelse af Charlene Li & Josh Bernoff: “Groundswell – vinderstrategier i en verden af sociale teknologier”, 2009, Børsens Forlag, København, publiceret på K-forum,16.06.2009. (Findes i en let anden form her på sitet – klik her)

“Kvinder om kvindens kærlighed og liv” (interview med Lotta Wennäkoski), “Fortolkningsspørgsmål til N! Kvindens liv og kærlighed”, “Fortolkningsspørgsmål til Absence/Face to Face” og “De små tings scenografi” (interview med Helene Billgren) i: Skoletjenestens webbaserede undervisningsmateriale til operaerne N! Kvindens liv og kærlighed og Absence/Face to Face, medredaktør og tovholder Jan Lundquist, 2005.

“Albatros. En musikalsk fabel” (præsentation), “Når det umulige bliver muligt. Interview med instruktør Eydun Johannessen”, “Børn er et spændende publikum. Interview med Jens Hørsving” og “Orv, så du det…han blev spist af en albatros. Dobbeltinterview med Anna Klett og Thomas Mørk”, i: ALBATROS. En musikalsk fabel (operaprogram), red. Jan Lundquist, Den Anden Opera 2005.

“TA’ TI TING” (præsentation) og “Om at møde sig selv som menneske” (mini-interview med Tove Bornhøft), i: TA’ TI TING, red. Jan Lundquist, Den Anden Opera 2005.

“Kameldamen stjålet” (artikel under pseudonymet A.L. Essis); “Falske penge i overflod” (artikel under pseudonymet H. Bangh); “Søstre med succes” (artikel under pseudonymet N. Nmoiivalsk); “Sangere i Simsálabad” (artikel under pseudonymet L. Nhacmasun); “Outsider sejrer” (artikel under pseudonymet R. Abelais); “Simsálanerne mener”, “Dagens fødselsdag”, “Kort kamelnyt” og “Småt fra Simsálabad” (div. petitstof under div. pseudonymer), i: Simsálabad Dagblad (operaprogram, avisformat), red. Jan Lundquist, Den Anden Opera 2005.

“Så er der karneval!” (artikel), “Børnenes karneval” (artikel),”Gå ikke glip af…” (petitstof) og “Hvem er Tante Andante?” (interview), i: Karneval 2004 (programavis), red. Jan Lundquist, Karneval i København 2004.

“A Materialist Bakhtin?” (anmeldelse), i New Comparison. A Journal of comparative and General Literary Studies, The British Comparative Literature Association, Lancaster 2004.

“Omkring smuthuller – et forord”, i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, red. Nina Møller Andersen & Jan Lundquist, Politisk Revy, København 2003.

“Fra marxisme til pragmatisme – grundrids af den danske Bachtin-reception” (essay) skrevet sammen med Nina Møller Andersen, i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, red. Nina Møller Andersen & Jan Lundquist, Politisk Revy, København 2003.

“‘Express Yourself, Don’t Repress Yourself’ – en genreteoretisk læsning af Madonnas Sex” (essay), i Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, red. Nina Møller Andersen & Jan Lundquist, Politisk Revy, København 2003.

“Multihus – en ny puls i Park Kvarter” (artikel) i PåGaden, marts 2003.

“Ordet i romanen” (kronik) i Politiken, skrevet sammen med Jørgen Bruhn, Politiken 2003.

“Ordet i romanen. En introduktion” (forord) skrevet sammen med Jørgen Bruhn, i Mikhail Bakhtin: Ordet i romanen, red. Jørgen Bruhn & Jan Lundquist, Gyldendal, København 2003.

“De fremmede ords fascination – et interview med Nina Møller Andersen”, Bachtinselskabets skriftserie, nr.2, Bachtinselskabet i Danmark, red. Jan Lundquist, København 2002.

“Etik og sprog – mod en problematisering af ‘den dialogiske etik'” (essay), Bachtinselskabets skriftserie, nr.1, Bachtinselskabet i Danmark, red. Jan Lundquist, København 2001.

“Forord”, skrevet sammen med Jørgen Bruhn, i Mikhail Bakhtin: Karneval og latterkultur, Det lille Forlag, København 2001.

“Introduction: A Novelness of Bakhtin?”, skrevet sammen med Jørgen Bruhn, i The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities, red. Jørgen Bruhn & Jan Lundquist, Museum Tusculanum Press, København 2001.

“Parisiske perler” (novelle), i Tidens Mand, nr. 16, København 1999.

“Uindløste forventninger” (anmeldelse), i Ny poetik, nr. 9, Odense Universitetsforlag, Odense 1999.

“Ansvarlighedens arkitektonik. Etiske og æstetiske refleksioner hos den tidlige Bachtin” (essay), skrevet sammen med Jørgen Bruhn, i Bachtin, Kultur & Klasse, nr. 86, red N.M. Andersen, A. Gemzøe, J. Bruhn & Jan Lundquist, Medusa, Holte 1998.

“Latterens logik i Madonnas maskerade. Mod en gentænkning af Bachtins teori om den folkelige latterkultur” (essay), i Bachtin, Kultur & Klasse, nr. 86, Medusa, red N.M. Andersen, A. Gemzøe, J. Bruhn & Jan Lundquist, Medusa, Holte 1998.

“Det melankolske blik” (kronik) i Information, København 06.09.1995.

“På vej mod skæret” (kronik) i Information, København 04.10.1993.

“Ekko” (novelle) i Begyndelser 1989, Borgens Forlag, København 1989.

med emneordet , , ,

Programmer

Skoletjenestens webbaseret undervisningsmateriale om operaerne N! Kvindens liv og kærlighed og Absence/Face to Face, medredaktør og tovholder Jan Lundquist, 2005.
   
ALBATROS. En musikalsk fabel (operaprogram), red. Jan Lundquist, Den Anden Opera 2005.
   
TA’ TI TING (operaprogram), red. Jan Lundquist, Den Anden Opera 2005.
   
Simsálabad Dagblad (operaprogram, avisformat), red. Jan Lundquist, Den Anden Opera 2005. 
  
Karneval 2004 (programavis), red. Jan Lundquist, Karneval i København 2004.

med emneordet ,

Bøger

Smuthuller – perspektiver i dansk Bachtin-forskning, red. Nina Møller Andersen & Jan Lundquist, Politisk Revy, København 2003
   
Mikhail Bakhtin: Ordet i romanen, red. Jørgen Bruhn & Jan Lundquist, Gyldendal, København 2003
Samme år udkom bogen i Samlerens Bogklub.
 
   
The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities, red. Jørgen Bruhn & Jan Lundquist, Museum Tusculanum Press, København 2001.
Se mere om bogen
   
Bachtin, tema-nummer af tidsskriftet Kultur & Klasse, nr. 86, redN.M. Andersen, A. Gemzøe, J. Bruhn & Jan Lundquist, Medusa, København 1998.
   
Arbejdsløshedens Danmark – forsøg på en kritisk vurdering af den nuværende arbejdsløshedspolitik og dens konsekvenser i forhold til arbejdsløsheden, arbejdsmarkedet og de arbejdsløse (projekt, 103 sider), skrevet sammen med Philip Sønderberg, udgivelse ved Videnskabsbutikken, Københavns Universitet, København 1993.

med emneordet ,