Tag Archives: Anmeldelse af Ben Furman: Børn kan

Ben Furman: Børn kan

Børn kan er en interessant bog. Jeg læste den, fordi Furman er anerkendt inden for den løsningsorienterede psykologi – et område jeg er optaget af rent ledelsesmæssigt – og fordi jeg er far. Ikke til et problembarn, men til en barn med de problemer, børn nu har

Børn kan har undertitlen Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer, og bogen er som helhed en forklaring af denne metode. Den er ikke direkte henvendt til forældre, nærmest mere fagprofessionelle – lærer, pædagoger, børnepsykologer mv. – selvom forældre også med lethed kan læse den, for bogen er skrevet i et enkelt, ligefremt sprog og tankerne er belyst gennem et utal af eksempler. Og forældre kan også blive beriget i deres tilgang til deres børns problemer – store som små. Jeg følte mig i hvert fald beriget.

Hvad er Jeg kan-metoden?
Grundlæggende bygger jeg kan-metoden på “den opfattelse, at børn egentlig ikke har problemer, blot færdigheder, de endnu ikke har lært sig” – og som det vigtigste, synes jeg, – med jeg kan-metoden bevæger vi “os væk fra opfattelsen af, at noget er et problem, og i stedet bliver [vi] bevidste om den færdighed, der kræves, for at det kan overvindes”.

Pointen som Furman fremhæver igen og igen – helt berettiget – er, at det er mere opbyggende for både barnet og alle i dets omgivelser (venner, skolekammerater, lærer, pædagoger, forældre) at tale om, at barnet skal lære noget nyt, fx at sidde stille, i stedet for at barnet har et problem, fx at det larmer og skal holde op med det. Det er den opbyggelige læringsproces frem for den nedbrydende kritik som er fokus. Det er godt!

Og resten af metoden er bygget op omkring at få god støtte til denne – jo, til tider svære – læringsproces: der skal skabes motivation, navngives, udpeges hjælpere og superhjælpere, der skal skabes selvtillid og der skal planlægges fest, for når det lykkes, skal det fejres. Og så er det godt at involvere andre, at træne og ikke mindst få mulighed for at lære færdigheden videre. Der er mange gode betragtninger undervejs, ideer og inspiration – uanset om det er måltidet eller raserianfald, der eksemplificeres med.

Hvad kan jeg ikke?
Betragtet som løsningsorienterede psykologi er Børn kan en gennemarbejdet og overbevisende bog. Men den lider under samme skavank, som al andet løsningsorienteret psykologi og fx også LØFT i ledelsesmæssig sammenhæng. Der er problemer, som ikke kan løses ved at “se bort fra problemet” og alene “fokusere på løsningen”.

Furman kommer redeligt nok selv med et eksempel: en dreng, der har et ‘problem’ med, at han spiser tråde fra sine trøjer, og han holder ikke op trods Jeg kan-metoden, fordi hans problem er jernmangel og ikke en mangel på at lære en færdighed. Der findes sociale, psykologisk og fysiologiske problemstillinger, som ikke vil kunne løses alene ved jeg kan-metoden.

Samtidig er der store krav til omgivelserne. Barnets indlæring af nye færdigheder, især når der er tale om en vanskelig færdighed, fx et DAMP-barn, der skal lære at sidde stille, kræver stor opbakning fra alle voksne omkring barnet – og også gerne nogle velfungerende børn omkring barnet. Dette adskiller ikke jeg kan-metoden fra andre metoder, men i jeg kan-metoden åbenbares de sociale relationers og tilhørsforholds betydning sig markant: Uden at have et socialt fællesskab omkring sig, har barnet svært ved at lære de færdigheder, det har brug for.

Kan – kan ikke
Jeg kan absolut anbefale Børn kan – til forældre såvel som fagprofessionelle og andre der beskæftiger sig med børn – for den er inspirerende og opbyggelig, og den eneste anke, jeg har på bogen, er, at der går lidt tomgang i de mange eksempler: de bliver for ens, hvor de i stedet med fordel kunne have vist endnu flere eksempler på hvordan man omformulerer et problem som en færdighed. For det er metodens udfordring og dens absolutte styrke.

Ben Furman: Børn kan, 2005, Gyldendals Bogklubber, København

Advertisement
med emneordet